O nás

Nestátní zdravotnické zařízení REMED Meziboří s.r.o. nabízí zákazníkům (zdravotním pojišťovnám) garantovanou, časnou, komplexní i krátkodobou zdravotní péči výhradně hospitalizačního typu v plném rozsahu fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, zejména pro spádové území Ústeckého kraje.

Svým kádrem odborných zdravotnických pracovníků a technickou vybaveností poskytuje časnou komplexní léčebně rehabilitační a ošetřovatelskou péči dospělým nemocným s hybným postižením především po traumatech a operacích hybného ústrojí, po neurologických onemocněních postihujících I. a II. motoneuron, zánětlivých a degenerativních postiženích kloubů a páteře revmatického původu. Zabývá se rehabilitační léčbou ortopedických onemocnění, jak vrozených, tak získaných, léčených jak konzervativně, tak operativně a spojených s hybnými pohybovými stereotypy a funkčními poruchami hybnosti páteře a kloubů non-neuropatické etologie.

Zařízení je rozděleno do dvou stanic – žen a mužů. Pacienti mohou využívat několik parkovacích míst v blízkosti ústavu a WIFI internetového připojení. Rehabilitační komplement je členěný na úsek práce léčebné tělesné výchovy, ergodiagnostiky a ergoterapie, úsek práce fysikální terapie zahrnující elektrodiagnostiku a elektroterapii, hydroterapii, mechanoterapii, termoterapii a úsek práce v reflexní a mobilizační terapii. Provoz zařízení je nepřetržitý, třísměnný. Rehabilitační péče hospitalizovaných pacientů je kontinuální, celodenní a není přerušována ani ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Příjem pacientů je indikován překladem z akutního lůžka na lůžko následné péče nebo doporučením z vlastního sociálního prostředí vypsáním „Návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ viz PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ.

V rehabilitační péči je kladen hlavní důraz na intenzivní a opakované výkony léčebné tělesné výchovy, doplněné fyzikálními terapeutickými prostředky, které mají podpůrný a premedikační smysl v jednotě s ošetřovatelskou péčí, s výkony rehabilitačního ošetřovatelství, ergoterapií a oborovou a základní farmakoterapií.

Cílem poskytované rehabilitační péče je dosažení ideální kompenzace hybného postižení nebo substituce s využitím zbytkových hybných stereotypů, přecvičením na nepostižené končetiny a svalové skupiny s konečným záměrem integrovat rehabilitačně nemocného zpět do rodiny, společnosti a zaměstnání. U hendikepovaných rehabilitačních pacientů je cílem dosáhnout co nejvyšší míry pohybové nezávislosti na druhé osobě a okolí. K dosažení pozitivních výsledků rehabilitační léčby je nutné získávat a udržet kladnou motivaci pacienta po celou dobu terapie, dosáhnout zvýšení celkové fyzické zdatnosti a odpovídající výkonnosti kardiopulmonálního aparátu.

Vzhledem k multidisciplinární skladbě rehabilitačně nemocných se na výsledcích léčby nutně podílejí odborníci příslušných klinických oborů a společných vyšetřovacích složek formou konzultací, konsiliárních vyšetření apod.


Odborný rehabilitační ústav společnost REMED Meziboří s.r.o.
ul. Javorová 105
435 13 Meziboří u Litvínova
Telefonické kontakty
spojovatelka - 476 748 161
vrchní sestra - 476 748 158