Pravidla pro přijetí

k léčebně rehabilitační péči za hospitalizaci v zařízení Remed Meziboří s.r.o.

 • 1. S účinností od 1.4. 2012 zavádí novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném pojištění, ve znění zákona č. 369/2011 Sb. v §33 pojem léčebné rehabilitační péče. V souvislosti s výše uvedeným zněním se tímto pravidla pro přijetí do REMEDU Meziboří s.r.o. mění.
  • 1.1 Úhrada odůvodněné hospitalizace z vlastního sociálního prostředí je možná jen po předchozím potvrzení revizním lékařem Krajské (regionální) pobočky zdravotní pojišťovny.
  • 1.2 „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení ambulantního lékaře specialisty (obvykle odbornosti NEU, ORT, RHB).
  • 1.3 Při vyplnění návrhu prosíme o vyplnění čísla telefonu pacienta pro následnou rychlejší komunikaci.
  • 1.4 Po obdržení návrhu potvrzeného revizním lékařem informuje zařízení Remed Meziboří s.r.o. klienta o termínu nástupu, dle zvyklostí pracoviště, a to telefonicky či dopisem.
 • 2. Od 1.7. 2013 je v účinnosti změna pro přijetí pojištěnce z akutního lůžka (nemocnice) na následné lůžko (léčebny). Revizní lékař tento překlad neposuzuje.
  • 2.1 Pro překlad je nutné léčebnu kontaktovat a domluvit přeložení.
  • 2.2 Pro přijetí do ústavu musí být pacient psychicky komponován, kardiálně kompenzován a bez závažných svalových kontraktur.
  • 2.3 Dále musí být v Propouštěcí zprávě jednoznačně uvedeno, že je indikována hospitalizace v rehabilitačním ústavu REMED Meziboří s.r.o.

Odborný rehabilitační ústav společnost REMED Meziboří s.r.o.
ul. Javorová 105
435 13 Meziboří u Litvínova
Telefonické kontakty
spojovatelka - 476 748 161
vrchní sestra - 476 748 158